Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 

 

 

 

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas). 

Projekto veiklos:

  1. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
  2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
  3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
  4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
  5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: modernizuojami logopedo ir specialiojo pedagogo kabinetai, gerinant mokymosi aplinkas, tobulinant pagalbos teikimą. Sensorinio kambario įranga papildoma įvairiomis priemonėmis, įrengiamos akustinės - relaksacinės erdvės (kampeliai), sudarant integralias, kokybiškas, palankesnes ugdymo(si) sąlygas, įvairių ugdymosi poreikių mokiniams. Kuriama menų studija, atveriant galimybes mokinių kultūrinės raiškos stiprinimui, meninių gebėjimų atpažinimui ir jų puoselėjimui. Sustiprinus individualią mokinių raišką tikimasi mokymosi rezultatų pagerėjimo, kultūrinių kompetencijų įtvirtinimo, siejant formalųjį ir neformalųjį mokinių švietimą.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

 

Svečiai iš Italijos

 

Balandžio 24-28 dienomis pagal Erasmus+ programą buvo organizuojamas darbo stebėjimo vizitas 3 mokytojams iš skirtingų Italijos mokyklų. Progimnazijos mokytojai vedė atviras pamokas, dalinosi gerąja patirtimi, svečiai bendravo su pagalbos mokiniui specialistais ir mokytojų komanda vykdančių eTwinning projektus. Lankėsi STEAM centre bei Tauragės krašto muziejuje.  Mokytojos liko nustebintos Tauragės, mažo Europos miestelio, ir progimnazijos žavesiu, turtingumu. Susipažino su Lietuvos švietimo sistema, išsivežė įvairių metodinių patirčių pavyzdžius.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Prialgauskaitė

Įspūdžiai iš vizito Portugalijoje

 

Antrasis Erasmus+ projekto EKO-LOGIKA partnerių susitikimas vyko gruodžio 13-17 dienomis Sorės miestelyje Portugalijoje. Vizite dalyvavo penki progimnazijos aštuntokai – Austėja (8a kl.), Paulina, Adelija, Matas ir Nojus (8b kl.) Mokinius lydėjo anglų kalbos mokytoja Aida Melninkaitienė bei dailės mokytoja Jolita Petkuvienė.

Pirmąją dieną susitikę dalyviai iš Graikijos, Italijos, Portugalijos ir Lietvos pristatė savo šalį, mokyklą, žaidė susipažinimo žaidimus, grupėse aptarė ekologines problemas, kūrė koliažus iš laikraščiuose bei žurnaluose rastų nuotraukų, juos pristatė. Labai naudinga buvo paskaita apie fotografavimą telefonu – projekto dalyviai sužinojo, kaip padaryti kokybiškas nuotraukas. Visą savaitę reikėjo stebėti bei fotografuoti aplinką. Sorės miestelyje teka dvi upės, sužinojome apie jų ekosistemą, klausėmės pasakojimo apie miesto istoriją, nuvykome prie istorinės pilies. Kitą dieną laukė išvyka į Koimbrą. Miestas garsus savo universitetu, seniausia šalyje biblioteka, kurie yra įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Prie Mondego upės  esančiame parke grožėjomės augalų įvairove iš viso pasaulio. Sekanti diena buvo skirta Atlanto vandenyno pakrantės tyrinėjimui, Figueira da Foz druskos muziejuje sužinojome apie druskos gamybą senoviniu, rankiniu būdu. Kitą dieną kopėme į Sico apylinkių kalnus, grožėjomės klinčių uolomis, susiformavusiais urvais. Įdomu buvo sužinoti, kad vietiniai čia slėpė maisto atsargas, kai per šalį traukė Napoleono armija.

 Savaitės užbaigimo akcentas – nuotraukų paroda ir aptarimas. Padarėme išvadą, kad Sorės ir aplinkinių miestų apylinkės pasižymi kraštovaizdžių įvairove, vaikų nuotraukose dominavo teigiami ekologiniu požiūriu vaizdai.

Džiaugiamės galimybe tobulėti, pažinti kitas kultūras.

Anglų kalbos mokytoja Aida Melninkaitienė

Portugalijoje man labiausiai patiko bendrauti su portugalais, grožėtis vaizdais ir daryti įvairius darbus apie ekologiją. Šioje kelionėje sužinojau daug apie kitas šalis ir jų kultūrą.

Nojus

Šioje kelionėje man labiausiai patikusi veikla buvo koliažo kūrimas. Taip pat patiko užduotis užfiksuoti ekologiškai gerus ir blogus dalykus nuotraukose. Pavyko užfiksuoti švarią Atlanto vandenyno pakrantę ir puoselėjamą laukinę gamtą.

Paulina

Portugalijoje man patiko gamta, nuostabūs kalnai, upės, gyvūnai. Buvo įdomu aplankyti dvi Portugalijos mokyklas. Portugalai labai draugiški ir nuoširdūs. Labiausiai man patiko draugystė su dalyviais iš Graikijos.

Adelija

Visa kelionė, nors buvo varginanti, bet labai smagi. Mokykloje patiko bendrauti su portugalais, graikais, italais. Smagu buvo fotografuoti gražiausius vaizdus iš visos kelionės. Buvo įdomu sužinoti Sorės miesto istoriją ir susitikti švietimo skyriaus atstovą, pasivaikščioti po Portą. Bet smagiausia buvo žaisti biliardą su graikais.

Austėja

Aš manau, kad Erasmus projektas yra labai gera proga lavinti vaikų anglų kalbos žinias ir supratimą. Veiklos Portugalijoje buvo naudingos, sužinojome apie šalies gamtą, žmones. Taip pat susiradome draugų.

Matas

Įspūdžiai iš vizito Italijoje

Ketvirtasis Erasmus+ projekto EKO-LOGIKA partnerių susitikimas vyko gegužės 16-20 dienomis Kalvisano miestelyje Italijoje. Vizite dalyvavo penkios progimnazijos mokinės–Elinga (7c kl.) Monika (8a kl.), Urtė (8b kl.), Indrė ir Eivilė (8c kl.). Mokines lydėjo anglų kalbos mokytojos Aida Melninkaitienė ir Danutė Kiliokaitienė.