Mokyklos taryba

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos tarybos veiklos planas 2023 metams. 

Progimnazijos taryba 2021-10-19 – 2024-10-18 metų laikotarpis

Mokytojų atstovai

Mokinių tėvų atstovai

Mokinių atstovai

Daiva Klėtkienė

Rasa Paulauskienė

Jonas Sabutis – tarybos pirmininko pavaduotojas

Rima Skulskienė – tarybos sekretorė

Lina Tekorienė

Ingrida Armoškienė

Vilma Butkienė

Lina Jomantienė

Kristina Matutienė

Greta Medelienė   - tarybos pirmininkė

Armoškiatė Austėja (6a)
  
Paulikas Dominykas (7a) 
 
Butkutė Austėja (7c) 
 
Laurinskaitė Laura (8a) 
 
Jakštaitė Ugnė (8a)

Išrinkta progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje 2021  m. rugsėjo 16 d. protokolo Nr. Mp-9

Išrinkta progimnazijos tėvų bendramokykliniame susirinkime 2021 rugsėjo 28 d. protokolo Nr. 1

Išrinkta progimnazijos mokinių taryboje 2023 m. rugsėjo 29 d. protokolo Nr. Vt -1.

 

Pirmajame naujai išrinktos progimnazijos tarybos posėdyje 2021 m.  spalio 19 d. pirmininke išrinkta Greta Medelienė, pavaduotoju Jonas Sabutis, sekretore Rima Skulskienė.