Istorija

Mokyklos istorija 2023-2024 m.m.

Mokyklos istorija 2022-2023 m.m.

Mokyklos istorija nuo 1920 metų...

 • 1920m. rugsėjo 20d. Pirmojo pasaulinio karo sugriautoje Tauragėje, Šilalės gatvėje,
 • privačiame name, dviejuose kambariuose buvo atidarytos dvi gimnazijos klasės.
 • Nuo 1925 metų Tauragės pilyje pradėjo darbą aukštesnioji Komercijos mokykla, kuri priėmė gimnazijos moksleivius, ruošė specialistus augančiam ekonominiam gyvenimui.
 • Nuo 1940 metu komerciniai dalykai buvo keičiami humanitariniais ir mokykla pilyje vadinosi gimnazija.
 • 1941m. - sovietų okupacijos - tarybinės valdžios metais mokykla pavadinta 1-ają vidurine. Tai didelių permainų metas. Keitėsi mokymo programos, bažnyčia atskirta nuo mokyklos.
 • 1944 m. gimnazija įsikūrė Tauragės mokytojų seminarijos patalpose ir veikė iki 1954 m. Mokykloje dirbo 26 mokytojai, iš jų 5 buvo įsigiję aukštąjį išsilavinimą. 17 klasių dirbo dvejomis pamainomis, klasėje buvo net iki 60 mokinių. Mokykla turėjo vieną gaublį ir žemėlapį. Mokiniai patys susinešė suolus.
 • Nuo 1949 - 1950 m. m. mokykla pavadinta pirmąja vidurine ir pagal vyriausybės nutarimą, tapo vienuolikmete. Mokykloje mokinių skaičius išaugo iki 617, juos mokė 35 pedagogai.
 • Nuo 1952 - 1953 m. m. buvo įvestas privalomas septynių metų mokymas. Mokykloje buvo labai sunkios darbo sąlygos: mokiniai mokėsi dviem pamainomis, trūko patalpų, vadovėlių, dėl sunkios materialinės padėties dalis mokinių nelankė mokyklos.
 • 1954 m. mokykla perkeliama į pilį, esančią Dariaus ir Girėno gatvėje. Mokytojai ir mokiniai savo jėgomis suremontuoja klases, aktų salę, pastato dirbtuves.
 • Nuo 1959 m. įvedamas privalomas aštuonmetis mokymas.
 • 1965 m. rugsėjo 1 d. mokykla iš pilies persikėlė į naujai pastatytas patalpas Prezidento gatvėje. Kadangi mokykloje mokėsi daugiau kaip 2000 mokinių, vėliau pristatytas priestatas.
 • 1965 m. direktoriaus A. Masanduko ir mokytojo R. Barščiausko pastangomis sudaryta pirmoji matematinio profilio klasė - pagal tuomet įvestą darbų programą 9 - 11 klasėse. Po to kiekvienais metais, remiantis darbų ir fakultatyvų programa, veikė matematikos profilio 9 - 11 klasės. 1976 m. švietimo ministerija, įvertindama pasiektus rezultatus, mokykloje įsteigė sustiprinto matematikos mokymo klases 8 - 12 klasėse.

Peržiūrėti mokyklos istorija...

Mokyklos istorija 2016-2017 m...

Mokyklos istorija 2017-2018 m...