Svečiai iš Italijos

 

Balandžio 24-28 dienomis pagal Erasmus+ programą buvo organizuojamas darbo stebėjimo vizitas 3 mokytojams iš skirtingų Italijos mokyklų. Progimnazijos mokytojai vedė atviras pamokas, dalinosi gerąja patirtimi, svečiai bendravo su pagalbos mokiniui specialistais ir mokytojų komanda vykdančių eTwinning projektus. Lankėsi STEAM centre bei Tauragės krašto muziejuje.  Mokytojos liko nustebintos Tauragės, mažo Europos miestelio, ir progimnazijos žavesiu, turtingumu. Susipažino su Lietuvos švietimo sistema, išsivežė įvairių metodinių patirčių pavyzdžius.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Prialgauskaitė