Dėl mokinių priėmimo į Tauragės r. savivaldybės mokyklas.

Informuojame, kad Tauragės rajono savivaldybėje atliekami parengiamieji naujos Centralizuoto vaiko priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas sistemos (CVPS) diegimo darbai. Dėl šios priežasties, nuo kovo 6 dienos bus laikiniai sustabdyta galimybė pateikti prašymus į ugdymo įstaigas. Prašymus į darželius ir mokyklas bus galima teikti nuo balandžio 15 d.