Įtraukusis ugdymas

 Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? Atmintinė mokykloms.

Apie įtraukųjį ugdymą:

Įtraukties veiksmų planas 2021-2024 metams:

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose metodinės rekomendacijos:

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų: