Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo (-os) pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai:

  • kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas (aukštasis išsilavinimas ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija);
  • informacinių ir komunikacinių technologijų bei skaitmeninio ugdymo turinio valdymas;
  • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
  • kūrybiškumas, iniciatyvumas, motyvacija diegti edukacines naujoves;
  • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.