REKOMENDACIJOS kaip elgtis, jei mokiniui ar nustatoma COVID-19 (2)