Vizitas Graikijos saloje - Kretoje

 

Įgyvendinant programos Erasmus+ projektą „Atradimai ir sėkmės“ Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius Remigijus Masteika, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Judita Prialgauskaitė, katalikų tikybos mokytoja / karjeros specialistė Daiva Poškienė vyko į darbo stebėjimo vizitą Malijos mieste, Kretos saloje, Graikijoje.

Gegužės 29–birželio 2 dienomis darbo stebėjimo vizitas vyko 1-oje ir 2-oje pradinėse mokyklose Malia Sarpidon-Kernos, kurios įsikūrusios toje pačioje teritorijoje. Padalijimas į dvi mokyklas yra tik administraciniu požiūriu, nes mokymo programos nesiskiria. Sprendimai mokyklose priimami bendrai dalyvaujant abiejų mokyklų vadovams ir pedagogams. 

Vizito metu stebėtos pamokos, įvairios ugdomosios veiklos, susipažinta su tarpdalykiniais projektais, susijusiais su aplinkosaugos problemomis, sveikata ir mityba, kultūros temomis. Mokytojai pasidalino patirtimi, kaip tobulina asmenines ir mokinių įvairias kompetencijas, kaip gerina mokiniams siūlomo švietimo kokybę, koks didžiulis dėmesys skiriamas įtraukiajam ugdymui, kaip  mokiniai, turintys skirtingų ugdymo(si)poreikių ir gebėjimų, ugdomi tose pačiose klasėse, koks didžiulis dėmesys skiriamas ne tik šalies kultūrai, bet ir kitų bendruomenių kultūroms, tradicijoms. Svarbiausias vaidmuo Graikijos mokykloje tenka jos vadovui, kuris privalo užtikrinti mokinių gerėjančius rezultatus, pastovų mokinių skaičių  bei bendravimą ir bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene. 

Susipažinta su švietimo sistema, socialine ir kultūrine aplinka, Graikijos istorija. 

Vizito metu įgijome ne tik naujų žinių bei įgūdžių, bet ir apžiūrėjome Kretos kraštovaizdžius, kurie paliko neišdildomą įspūdį. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Judita Prialgauskaitė, 

katalikų tikybos mokytoja / karjeros specialistė Daiva Poškienė