DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu šalyje skelbiamas karantinas. Karantino režimo trukmė nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 29 d. 24:00 val.

Karantino laikotarpiu nustatomas toks progimnazijos veiklos organizavimo režimas.

  • Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4) vykdomi įprastu kasdieniu būdu laikantis saugumo reikalavimų.
  • Pagrindinis ugdymas (5-8 kl.) vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Neformalusis švietimas (būreliai) 1-4 klasių mokiniams vykdomas tiesioginiu būdu laikantis nustatytų saugumo reikalavimų. Neformalusis švietimas 5-8 kl. vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Švietimo pagalba priešmokyklinukams ir 1-4 klasių mokiniams teikiama tiesioginiu būdu laikantis nustatytų saugumo reikalavimų. Švietimo pagalba 5-8 klasių mokiniams teikiama nuotoliniu būdu.

Situacijai kintant sprendimai gali būti keičiami. Sekite informaciją TAMO dienyne, interneto svetainėje, progimnazijos Facebook paskyroje, palaikykite nuolatinį ryšį su klasių auklėtojomis. Išlikime atsakingi ir laikykimės nustatytų reikalavimų.

Būkime sveiki.