Socialinis darbuotojas

REDA JAKŠTIENĖ

SOCIALINIS PEDAGOGAS – aiškinasi mokinių bei jų tėvų, pedagogų socialinių problemų pobūdį, socialinius poreikius; bendrauja su socialinės pagalbos reikalaujančiais vaikais, jų tėvais (globėjais); padeda spręsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu, pamokų lankomumu, mokymosi motyvacijos, užimtumo, emocijų bei elgesio ir kitų problemų sprendimu; rūpinasi vaikų mokymosi sąlygomis, gyvenamosios aplinkos pritaikymu jų poreikiams; organizuoja psichologines, juridines ir kitokias konsultacijas; palaiko ryšius su vaikų teisių apsaugos tarnyba ir kitomis institucijomis.