Logopedė

LOGOPEDĖ 

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams. Išsiaiškina kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis; numato kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus; dirba individualiai ir grupėmis; pataria ir konsultuoja tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius,siekiant geresnių rezultatų.