Klasių vadovai

KLASIŲ VADOVAI
2019-2020 m. m.


Ambrolaitienė Rima – PUG A priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Deimantė Kerpė – PUG B priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Lina Čepauskienė - PUG C priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Daiva Klėtkienė - PUG D priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Raimonda Tverijonienė - PUG E priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Baranauskienė Edita - 1a klasės vadovė
Urbanavičienė Inga - 1b klasės vadovė
Urbutienė Rasa - 1c klasės vadovė
Ingrida Ignatavičienė – 1d klasės vadovė
Gavėnienė Ramutė - 2a klasės vadovė
Krapavickienė Roma - 2b klasės vadovė
Skrodenienė Rasvita - 2c klasės vadovė
Bušeikienė Virginija - 2d klasės vadovė
Bredelienė Ligita - 3a klasės vadovė
Piliukaitienė Nerija - 3b klasės vadovė
Martinavičienė Gražina - 3c klasės vadovė
Tamašauskienė Ligita - 4a klasės vadovė
Paulauskienė Rasa - 4b klasės vadovė
Žilienė Gražina - 4c klasės vadovė
Valuckienė Vilija – 5a klasės vadovė
Kasiliauskienė Jolanta – 5b klasės vadovė
Melninkaitienė Aida - 5c klasės vadovė
Danienė Daiva - 6a klasės vadovė
Sandra Lėkytė - 6b klasės vadovas
Lina Tekorienė - 6c klasės vadovė
Ugianskienė Lina – 7a klasės vadovė
Zobėlienė Lina – 7b klasės vadovė
Petkuvienė Jolita – 7c klasės vadovė
Kiliokaitienė Danutė – 8a klasės vadovė
Lebrikienė Rima – 8b klasės vadovė
Skulskienė Rima – 8c klasės vadovė