Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes

Mokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes organizuojamas centralizuotai. Vaikus, lankančius Tauragės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes, balandžio 1 d. Centralizuoto vaikų registravimo elektroninė programa automatiškai perkėlė į mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Pagal nustatytą tvarką vaiko tėvai (globėjai) nuo balandžio 1 d. gali pateikti prašymą Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui elektroniniu būdu:

  • dėl vaikų, nelankiusių Tauragės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių, priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes pagal deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • dėl vaikų priėmimo į pageidaujamos mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupes esant laisvų vietų ne pagal mokyklos teritorijai priskirtą deklaruotą gyvenamą vietą.

Prašymai teikiami el. būdu:  https://www.epaslaugos.lt/portal/servsice/71220/24120