Knygų paroda, skirta spaudos atgavimo dienai paminėti

,,Imkit mane ir skaitykit...“ Tai pirmieji Martyno Mažvydo „Katekizmo“, pirmosios lietuviškos knygos žodžiai. Gegužės 7 dieną minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

Spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904) knygos buvo spausdinamos ir platinamos, žmonės rizikavo tiek už platinimą, tiek už skaitymą būti įkalinti ar ištremti, tačiau knygos plito. Per 40 spaudos draudimo metų lietuviškoji spauda augo, nepaisydama jokių persekiojimų ir taikomų bausmių.

Knygų parodoje, kuri eksponuojama progimnazijos bibliotekoje,  susipažinsite su knygomis apie to meto istoriją, raštą ir kalbą.

Vilma Venckienė