Atradimų ir sėkmės mokyklai!

1920 m. rugsėjo mėn. įkurtos mokyklos pirmasis direktorius J. Širka 1970 m. rašytame laiške prisiminė mokyklos Tauragėje steigimą. Sunki buvo pradžia I-jo pasaulio karo nuniokotoje ir sugriautoje Tauragėje. Ir  kažin ar tuo metu prie mokyklos ištakų buvę jos kūrėjai įsivaizdavo, kokį ilgą ir prasmingą kelią nueis taip sunkiai kurta mokykla? Kokia svarbi ji bus ir kiek daug ji duos Tauragei ir Lietuvai. Mūsų mokyklos istorijos kelias sutampa su 1918 m. atkurtos Lietuvos Respublikos istorijos keliu. Prieš porą metų šventėme atkurtos Lietuvos Respublikos šimtmetį. Šiais metais minime mūsų mokyklos įkūrimo šimtmetį, o kartu ir atkurtos nepriklausomybės trisdešimtmetį. Per tokį didžiulį laiko tarpą mūsų mokyklos istorijos puslapiuose daugybė įrašų. Nuo dviejų privačiame name įsteigtų klasių 1920 metais iki šiuolaikiškos ir modernios mokyklos 2020 metais. Apie praeitį galime kalbėti daug. Tačiau mums, čia šiandien dirbantiems ir besimokantiems, privalu galvoti apie dabartį ir žinoma ateitį.

Šiandien Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija inovatyvi ir gerais mokinių pasiekimais išsiskirianti mokykla. Kiekvieną rytą su šurmuliu į mokyklą skuba per 750 mokinių, juos ugdo 60 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, padeda 15 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Veriamos klasių durys, rimtėjama, keliami pamokų uždaviniai, vyksta darbas. Kantriai siekiama tikslo, kiekvienas kuria sėkmę, yra vertinamas, mokomas įsivertinti pats. Mokyklos erdvės įkvepiančios ir šiuolaikiškos, gyvenimas progimnazijoje dinamiškas. Mokykla džiaugiasi ir didžiuojasi buvusiais ir esamais puikiais mokiniais, rūpestingais  tėveliais, atsakingais ir kūrybiškais mokytojais, mokyklos aplinka besirūpinančiais darbuotojais.

Nuolat besikeisdama ir tobulėdama Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija žengia į antrąjį savo veiklos šimtmetį. Sveikindamas mokyklos bendruomenę šia proga, linkiu, kad visada būtume kelyje, kuris veda į didžiausią sėkmę. Būkime savo ateities, savo miesto ir mūsų Lietuvos kūrėjai!

Progimnazijos direktorius Remigijus Masteika
2020 m.