REKOMENDACIJOS kaip elgtis, jei mokiniui ar nustatoma COVID-19